Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Urbanistički plan uređenja uz Ulicu Egidija Bulešića

Grad Bjelovar - Urbanistički plan uređenja uz Ulicu Egidija Bulešića

Odluka o donošenju objavljena je u SGGB broj ​5 /2007​​.

UPU uz Ulicu Egidija Bulešića - korištenje i namjena prostora / 0.1 MiB /

UPU uz Ulicu Egidija Bulešića - promet / 0.3 MiB /

UPU uz Ulicu Egidija Bulešića - telekomunikacije / 0.2 MiB /

UPU uz Ulicu Egidija Bulešića - plinoopskrba / 0.2 MiB /

UPU uz Ulicu Egidija Bulešića - elektroenergetika / 0.2 MiB /

UPU uz Ulicu Egidija Bulešića - vodoopskrba / 0.2 MiB /

UPU uz Ulicu Egidija Bulešića - odvodnja otpadnih voda / 0.2 MiB /

UPU uz Ulicu Egidija Bulešića - uvjeti korištenja i zaštite prostora / 0.2 MiB /

UPU uz Ulicu Egidija Bulešića - način gradnje / 0.2 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content