Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije (Tomislavova, Rakijaš)

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000003
URBROJ: 2103/01-06/22-18-0005
Bjelovar, 25.01.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

 • dostavlja se
 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – KB 10(20) kV vod od TS 10(20)/0,4 kV TAD 1 (209) do TS 10(20)/0,4kV Bjelovar 4 (211), 2. skupine
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – KB 10(20) kV vod od TS 10(20)/0,4 kV Bjelovar 4 (211) do TS 10(20)/0,4kV Tomislavova (204), 2. skupine
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – KB 10(20) kV vod od TS 10(20)/0,4 kV Tomislavova (204) do TS 10(20)/0,4kV Rakijaš (203), 2. skupine,
 2. na na kat. čest. broj 3701/1 (2583/1k.o. Grad Bjelovar), 3715 (2587, 2588, d 2589 i d 2590 k.o. Grad Bjelovar), 3717/1 (2975 k.o. Grad Bjelovar), 3717/2 (d 2588, d 2589 i d 2590 k.o. Grad Bjelovar) i 5903/1 (2976/1 i 2986/1 k.o. Grad Bjelovar), sve k.o. Bjelovar k.o. Bjelovar Bjelovar, Ul. Matice Hrvatske, Ul. T.G. Masaryka, Ul.dr. Ante Starčevića i Ul. Andrije Kačića Miošića.
 3. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.02.2018. godine od 08:30 sati do 9:30 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar- Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
 4. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 5. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
REFERENT ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ.tehničar
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content