Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga radi njihovog sufinanciranja iz Proračuna Grada Bjelovara u 2013. g.

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za društvene djelatnosti

KLASA: 402-07/12-01/23
URBROJ: 2103/01-07/1-12-1
Bjelovar, 8. siječnja 2013.

Na temelju članka  23. Zakona o udrugama (Narodne novine 88/01 i 11/02.) i Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 10/08,) Upravni odjel za Društvene djelatnosti Grada Bjelovara objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA RADI NJIHOVOG SUFINANCIRANJA IZ PRORAČUNA GRADA BJELOVARA U 2013. G.

 1. Podnositelji prijave :
  Udruge koje su registrirane i imaju sjedište na području Grada Bjelovara
  Udruge koje imaju sjedište izvan područja Grada Bjelovara, a registrirane su za obavljanje svojih aktivnosti i na području Grada Bjelovara
 2. Područja programa
  Briga za djecu i mlade, osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom, hrvatske branitelje, zaštita njihovih prava, programi lokalnog razvoja socijalne skrbi, programi zdravstvene zaštite, programi aktivnosti osoba starije životne dobi i slični programi od interesa za Grad Bjelovar.
  Ovaj poziv ne obuhvaća: vjerske zajednice, vijeća nacionalnih manjina, političke stranke i neprofitne organizacije kojima je Grad Bjelovar osnivač.
 3. Postupak i rok za podnošenje prijave:
  Podnositelji prijave – udruge, svoje programe prijavljuju isključivo na propisanom obrascu  koji se može podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Bjelovara (soba br.19), svakim radnim danom ili kopirati sa službenih web stranica Grada Bjelovara.
  Postupak i rok za podnošenje prijave:
  Prijave se dostavljaju osobno (soba 16. od 8,00 do 14,00 sati) ili poštom na adresu Upravni odjel za društvene djelatnosti, Grad Bjelovar Trg Eugena Kvaternika 2., 43000 Bjelovar.
  Rok za podnošenje prijave je do 22. siječnja 2013. godine.
 4. Sadržaj  prijave:
  Prijava mora sadržavati:
  • Detaljan opis i financijski plan programa
  • U cijelosti popunjen propisani  OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKATA/PROGRAMA UDRUGA
  • Važeće Rješenje o upisu udruge u Registar udruga
  • Financijsko izvješće i izvješće o radu u 2012. (PROJEKCIJA)
  • Završno izvješće za 2012. godinu predati do 28. veljače 2013. godine na propisanom obrascu
  • Ovjeren zapisnik sa zadnje održane godišnje skupštine s datumom održavanja
  • Podnositelji mogu prijaviti samo jedan projekt (aktivnost)
 5. Postupak uvrštavanja u financijske programe Proračuna Grada Bjelovara za 2013.godinu :
  Zakašnjele nepotpune ili nedokumentirane prijave neće se razmatrati.
  Visina sredstava određivati će se u okviru sredstava planiranih Proračunom Grada Bjelovara u 2013. godini.
  Sve udruge čiji programi budu uvršteni u Proračun Grada Bjelovara za 2013. g., dužne su postupiti u skladu s Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (N.N. 10/08).
PROČELNIK
Stjepan Grula, prof.

 

 

Obrazac za prijavu programa i projekata udruga / 0.3 MiB /

Zahtjev za sufinanciranje aktivnosti udruge / 0.1 MiB /

Obrazac za završni izvještaj o realizaciji programa i projekata udruga / 96 KiB /

Back to top