Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Saziv 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/11-01/4
URBROJ: 2103/01-02-11-1
Bjelovar, 1. srpnja 2011.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09)

SAZIVAM
17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za  8. srpnja (petak) 2011. godine u  9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje:
  1. Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara;
  2. Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara u 2011. godini;
 3. Donošenje Odluke o dozvoljenom  prekoračenju najviše dopuštene razine buke;
 4. Donošenje Odluke o promjeni statusa nekretnina u Ulici dr. Josipa Jagodića;
 5. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša;
 6. Donošenje:
  1. Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara;
  2. Rješenja o izboru zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara;
 7. Izviješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Bjelovar u 2010. godini;

Materijali za  2 ., 3., 4., i 7. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu, dok će  za 5. i 6.  točku dnevnog reda biti dostavljeni  naknadno.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043  622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content