Saziv 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/10-01/3
URBROJ: 2103/01-02-10-1
Bjelovar, 2. lipnja 2010.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09)

S A Z I V A M

8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara

za 10. lipnja (četvrtak) 2010. godine u 8,00 sati


Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara;
 3. Donošenje Odluke o pokretanju postupka davanja vjerodostojnog tumačenja članka 167. stavka 3. Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Bjelovara;
 4. Donošenje Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa;
 5. Donošenje:
  1. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Povijesne jezgre Grada Bjelovara zona A-izmjena i dopuna;
  2. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja JUG 1-sjeverni dio;
 6. Donošenje zaključka o utvrđivanju potrebe izgradnje doma za starije i nemoćne osobe;
 7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara;
 8. Donošenje Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na k.č.br. 2446/2 zk.ul.br. 5137 k.o. Grad Bjelovar;
 9. Donošenje:
  1. Odluke o davanju suglasnosti Termoplin-u d.o.o. Bjelovar za zasnivanje založnog prava;
  2. Zaključka o prihvaćanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti Uslužnom obrtu Matić, iz Zagreba, Bukovačka cesta 160B za prodaju za prodaju nekretnine u Poslovnoj zoni Istok u Bjelovaru, k.č.br.1168/3 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu Parketi Sabljo d.o.o. iz Bjelovara, Ulica hrvatskog proljeća 3;
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za davanje gradskih prostora na privremeno i povremeno korištenje udrugama, političkim strankama i ustanovama od interesa Grada Bjelovara;
 11. Izvješće o radu na grobljima na području Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 12. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za određivanje naziva ulica i trgova na području Grada Bjelovara;
 13. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova upravnog vijeća:
  1. Dječjeg vrtića Bjelovar-predstavnika Grada Bjelovara;
  2. Narodne knjižnice “Petar Preradović Bjelovar”- predstavnika Grada Bjelovara;
  3. Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar;

Materijali za 2 ., 3., 4., 5a., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu, dok će materijal za točku 5b., 12. i 13. biti dostavljen naknadno.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043/622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content