Saziv 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 023-01/13-01/6.
URBROJ: 2103-01-13-27.
Bjelovar, 19. lipnja 2013.

Na temelju članka 87. stavak 1. i 2. Zakona lokalnim izborima (“Narodne novine” broj: 144/12.) i Odluke Ministarstva uprave KLASA: 023-01/13-01/284; URBROJ: 515-02-02-01/1-13-21. od 29. svibnja 2013. godine

SAZIVAM
1. konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara

za dan 27. lipnja (četvrtak) 2013. godine s početkom u 09,00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 • Utvrđivanje kvoruma,
 1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije radskog vijeća Grada Bjelovara,
 2. Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima i imenima izabranih članova Gradskog vijeća,
  • utvrđivanje člana gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,
  • svečana prisega članova gradskog vijeća,
 3. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja,
 4. Izbor predsjednika i podpredsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara.
 5. Izbor predsjednika, podpredsjednika i članova Komisije za Statut i Poslovnik,
 6. Izbor predsjednika i članova Odbora za financije i proračun.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043-244-922.

PO OVLAŠTENJU VLADE RH
PREDSTOJNICA
BRANKA SAKS, dipl.iur.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content