Saziv 5. svečano-radne sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA : 021-05/13-01/7
URBROJ: 2103/01-02-13-1
Bjelovar, 18. prosinca 2013.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13)

SAZIVAM
5. svečano-radnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 23. prosinca ( ponedjeljak) 2013. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Bjelovara;
  2. Donošenje Odluke o kriterijima za određivanje početne godišnje zakupnine za sportske građevine u vlasništvu Grada Bjelovara;

Materijali za 1. i 2. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.

Nakon radnog dijela sjednice održat će se svečana sjednica Gradskog vijeća povodom nadolazećih božićnih i novogodišnjih blagdana.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNICA
Vanja Posavac, dipl. politologinja

 

 

Materijali za 5. svečano-radnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 0.1 MiB /

Back to top