Poziv na testiranje za pročelnika/ice Upravnog odjela za financije i javne prihode

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Povjerenstvo za provedbu natječaja

Na temelju članku 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za financije i javne prihode Grada Bjelovara, upućuje

POZIV
NA TESTIRANJE

Dana 17. prosinca 2012. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati u zgradi Gradske uprave Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar, Mala vijećnica (prvi kat)

održati će se postupak prethodne provjere znanja kandidata/kinja za obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika/ice Upravnog odjela za financije i javne prihode Grada Bjelovara, a temeljem objavljenog Natječaja za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela koji je objavljen u  “Narodnim novinama” broj 123 od 9. studenog 2012. godine.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i mogu pristupiti testiranju su:

  • Mirela Bašić
  • Josip Kolarić
  • Ljiljana Popović

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na Natječaj.

Pravni izvori za pripremanje provjere znanja i intervjua objavljeni su u podacima vezanim za Natječaj: Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za financije i javne prihode Grada Bjelovara

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara, u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 2.

KLASA : 112-01/12-01/87
URBROJ : 2103/01-01-12-7
Bjelovar, 10. prosinca 2012.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Stjepan Grula, prof. v.r.

Back to top