Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Urbanistički plan uređenja Male Sredice – druga izmjena i dopuna

Urbanistički plan uređenja Male Sredice – druga izmjena i dopuna

Odluka o donošenju objavljena je u SGGB broj 4/2015​​.

UPU Male Sredice - 2. izmjena i dopuna - Postojeće stanje / 0.4 MiB /

UPU Male Sredice - 2. izmjena i dopuna - Korištenje i namjena površina / 0.9 MiB /

UPU Male Sredice - 2. izmjena i dopuna - Prometna i ulična mreža / 0.7 MiB /

UPU Male Sredice - 2. izmjena i dopuna - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora / 0.7 MiB /

UPU Male Sredice - 2. izmjena i dopuna - Način i uvjeti gradnje / 0.7 MiB /

UPU Male Sredice - 2. izmjena i dopuna - Elektroenergetika / 0.8 MiB /

UPU Male Sredice - 2. izmjena i dopuna - Telekomunikacijska mreža / 0.5 MiB /

UPU Male Sredice - 2. izmjena i dopuna - Plinska mreža / 0.6 MiB /

UPU Male Sredice - 2. izmjena i dopuna - Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda / 0.6 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content