Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Urbanistički plan uređenja Sjeverozapad 2

Urbanistički plan uređenja Sjeverozapad 2

Odluka o donošenju objavljena je u SGGB broj 8/2013​​.

UPU Sjeverozapad 2 - Korištenje i namjena površina / 0.2 MiB /

UPU Sjeverozapad 2 - Promet / 0.2 MiB /

UPU Sjeverozapad 2 - Elektronička komunikacijska mreža / 0.2 MiB /

UPU Sjeverozapad 2 - Plinoopskrba / 0.2 MiB /

UPU Sjeverozapad 2 - Elektroenergetika / 0.2 MiB /

UPU Sjeverozapad 2 - Vodnogospodarski sustav / 0.2 MiB /

UPU Sjeverozapad 2 - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina / 0.2 MiB /

UPU Sjeverozapad 2 - Način gradnje / 0.2 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content