Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Urbanistički plan uređenja Jug 1

Urbanistički plan uređenja Jug 1

Odluka o donošenju ovog plana objavljena je u “Službenom glasniku Grada Bjelovara” broj 10/04.

UPU Jug 1 - Elektroenergetski razvod / 0.2 MiB /

UPU Jug 1 - Namjena površina / 0.2 MiB /

UPU Jug 1 - Oblici korištenja i način gradnje / 0.1 MiB /

UPU Jug 1 - Odvodnja otpadnih voda / 0.2 MiB /

UPU Jug 1 - Opskrba plinom / 0.2 MiB /

UPU Jug 1 - Postojeće stanje / 0.1 MiB /

UPU Jug 1 - Telekomunikacijska mreža / 0.2 MiB /

UPU Jug 1 - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora / 0.2 MiB /

UPU Jug 1 - Vodoopskrba / 0.2 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top