Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Urbanistički plan uređenja Zapad 3

Urbanistički plan uređenja Zapad 3

Odluka o donošenju ovog plana objavljena je u “Službenom glasniku Grada Bjelovara” broj 6/06.

UPU Zapad 3 - Elektroenergetika / 0.9 MiB /

UPU Zapad 3 - Korištenje i namjena površina / 0.9 MiB /

UPU Zapad 3 - Način i uvjeti gradnje / 1.0 MiB /

UPU Zapad 3 - Odvodnja otpadnih voda / 0.9 MiB /

UPU Zapad 3 - Plinoopskrba / 0.9 MiB /

UPU Zapad 3 - Postojeće stanje / 0.6 MiB /

UPU Zapad 3 - Promet / 1.0 MiB /

UPU Zapad 3 - Telekomunikacije / 0.9 MiB /

UPU Zapad 3 - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina / 1.0 MiB /

UPU Zapad 3 - Vodoopskrba / 0.9 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content