Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Urbanistički plan uređenja Sjever 2

Urbanistički plan uređenja Sjever 2

Odluka o donošenju ovog plana objavljena je u “Službenom glasniku Grada Bjelovara” broj 11/07.

UPU Sjever 2 - Elektroenergetika / 2.6 MiB /

UPU Sjever 2 - Korištenje i namjena prostora / 2.3 MiB /

UPU Sjever 2 - Način i uvjeti gradnje / 3.0 MiB /

UPU Sjever 2 - Plinoopskrba / 2.4 MiB /

UPU Sjever 2 - Promet / 2.7 MiB /

UPU Sjever 2 - Telekomunikacije / 2.5 MiB /

UPU Sjever 2 - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina / 2.7 MiB /

UPU Sjever 2 - Vodoopskrba / 2.5 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content