Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za građenje mjerno regulacijskih okana na području grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000115
URBROJ: 2103/01-06/6-18-0005
Bjelovar, 10.10.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
VODNE USLUGE d.o.o., HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a

 • dostavlja se
 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – mjerno regulacijsko okno – MRM 1, 2. skupine
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – mjerno regulacijsko okno – MRM 2, 2. skupine
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – mjerno regulacijsko okno – MRM 3, 2. skupine
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – mjerno regulacijsko okno – MRM 5, 2. skupine
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – mjerno regulacijsko okno – MRM 6, 2. skupine
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – mjerno regulacijsko okno – MRM 7, 2. skupine
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – mjerno regulacijsko okno – MRM 8, 2. skupine
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – mjerno regulacijsko okno – MRM 9, 2. skupine
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – mjerno regulacijsko okno – MRM Rovišće, 2. skupine,

  na katastarskim česticama 5965 (3188), 5927 (3264), 5908 (3256/2), 1994/4 (502/47), 5892 (3251), 2039/1 (501/36) i 5891 (3960) k.o. Bjelovar u Bjelovaru, Trg Stanka Vraza, Franjevačka ulica, Ulica Vlahe Paljetka, Ulica Andrije Hebranga, Ulica Lovre Matačića, na katastarskoj čestici 710 k.o. Brezovac i katastrasim česticama 1529 i 1530 k.o. Bjelovar-Sredice u Brezovcu, Ulica Dragutina Grganića, na katastarskoj čestici 1005 k.o. Korenovo u Malom Korenovu, katastarskim česticama 162 i 163 k.o. Nove Plavnice-Hrgovljani u Bjelovaru, Ulica Miroslava Krleže.

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.10.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 2. kat, soba 28.
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.
Back to top