Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – KB 10(20) kV vod od KS kod TS Kovačićeva (205) do TS Rakijaš (203)

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000046
URBROJ: 2103/01-06/6-18-0005
Bjelovar, 24.04.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – KB 10(20) kV vod od KS kod TS Kovačićeva (205) do TS Rakijaš (203), 2. skupine,

    na katastarskim česticama 5387, 5943 i 3822 k.o. Bjelovar u Bjelovaru.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.05.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 2. kat, soba 28.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content