Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina – rekonstrukcija uličnih distributivnih plinovoda u ulicama Željka Markovića i Branimira Markovića u Bjelovaru, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000111
URBROJ: 2103/01-06/9-18-0005
Bjelovar, 02.10.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
ELEKTROMETAL – DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. , HR-43000 Bjelovar, Ferde Rusana 21

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina – rekonstrukcija uličnih distributivnih plinovoda u ulicama Željka Markovića i Branimira Markovića u Bjelovaru, 2. skupine,

    na na kat.čest broj 5950 (gr.br. 3283/1 i 3284/1), 4373 (gr.br.3283/2), 4432/2 (gr.br. 1801/7) i 4355/2 (1805/6) k.o. Bjelovar, Željka Markovića i Branimira Markovića.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.10.2018. godine od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora,Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
REFERENTICA ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ.tehničar
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content