Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene – klijet (Tomaš)

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000073
URBROJ: 2103/01-06/22-17-0005
Bjelovar, 11.09.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
NIKOLA IŠTVANIĆ, HR-43000 PRESPA, PRESPA 149

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    1. građenje građevine gospodarske namjene – klijet, 2. skupine,

    na k.č.br. 180 k.o. Tomaš (Gornji Tomaš, 103A).

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.09.2017. godine od 8:30 do 9:30 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar- Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
REFERENT ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ.tehničar

Podijeli s prijateljima!
Back to top