Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (Bjelovar, Dr. Ante Starčevića )

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000101
URBROJ: 2103/01-06/9-18-0005
Bjelovar, 10.09.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
IVAN ŽAGAR, HR-43000 BJELOVAR, DR. ANTE STARČEVIĆA 6
KATA ŽAGAR, HR-43000 BJELOVAR, DR. ANTE STARČEVIĆA 6

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • rekonstrukciju građevine (dogradnja) stambene namjene – stambena, 2. skupine,

    na 3592 k.o. Bjelovar Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 22.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.09.2018.godine u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora,Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
REFERENTICA ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ.tehničar
Back to top