Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vijeće za prevenciju Grada Bjelovara održalo svoju prvu sjednicu u 2018.

Gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak je krajem prošle godine donio Odluku o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Bjelovara koje je u petak, 12. siječnja 2018. godine održalo svoju prvu sjednicu, nakon stanke od nekoliko godina.

Zadaci vijeća za prevenciju su vodstvo i podrška nositeljima prevencije kriminaliteta na lokalnoj razini, koordinacija aktivnosti različitih službi, ustanova, udruga i skupina građana, rano prepoznavanje kriminala i drugih oblika devijantnog ponašanja kao i problema koji ih generiraju, osposobljavanje za sudjelovanje u prevenciji kriminaliteta, kriminalno-preventivne programe učiniti dostupnima osjetljivim skupinama stanovništva, osiguranje trajnosti kriminalno-preventivnih programa, osiguranje pouzdanosti kriminalno-preventivnih programa, kao i sve ostalo potrebno za prevenciju Grada Bjelovara.

Vijeće ima devetnaest članova. Predsjednik se izabire po položaju, a to je sada zamjenica gradonačelnika Valna Bastijančić Erjavec.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content