Natječaji

Konačna Lista prioriteta za korištenje sredstava spomeničke rente za sanaciju i obnovu pročelja i krovova građevina u 2017. godini

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13) i članka 13. stavka 3. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava …

Više...
Natječaji

Javni natječaj za prodaju oružja i streljiva

KLASA: 940-01/17-01/34 URBROJ: 2103/01-01-17-5 Na temelju članka 45. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 02/13) i Odluke Gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja za prodaju ...

Natječaji

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14) i članka 2. Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih ...

Natječaj za dodjelu priznanja djeci za djela nesebične pomoći i solidarnosti „Mali ljudi, velika djela – ponos Bjelovara“ za 2017. godinu

Natječaj za dodjelu priznanja djeci za djela nesebične pomoći i solidarnosti „Mali ljudi, velika djela – ponos Bjelovara“ 2017.

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA uz podršku Društva Naša djeca Bjelovar, Grada Bjelovara i Dječjeg odjela Narodne knjižnice Petar Preradović raspisuje NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA DJECIZA DJELA NESEBIČNE POMOĆI I ...

Natječaji

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za najam (subvencionirano korištenje) poslovnog prostora – Tehnološki park Bjelovar – Ured broj 4

Na temelju članka 20. Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću trgovačko društvo Tehnološki park Bjelovar d.o.o. raspisuje   JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za najam (subvencionirano korištenje) poslovnog prostora ...

Natječaji

IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ ANALIZI TRŽIŠTA za opskrbu električnom energijom u razdoblju od tri godine

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR Upravni odjel za gospodarstvo      KLASA : 406-01/17-01/47 URBROJ : 2103/01-05/2-17-4   Evidencijski  broj nabave: 2-05/17-Ro       IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ ANALIZI TRŽIŠTA ...

Natječaji

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnoga prostora usmenim nadmetanjem

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR   KLASA: 372-03/17-01/70 URBROJ: 2103/01-01-17-6 Bjelovar, 5. srpnja 2017.                                                                                                                                          Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za ...

Natječaji

IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ ANALIZI TRŽIŠTA za rekonstrukciju cesta i izgradnju oborinske kanalizacije u Radničkom naselju – faza V

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR Upravni odjel za gospodarstvo      KLASA : 406-01/17-01/43 URBROJ : 2103/01-05/2-17-4   Evidencijski  broj nabave: 13-06/17-Ra       IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ ANALIZI TRŽIŠTA ...

Natječaji

PRETHODNA ANALIZA TRŽIŠTA za opskrbu električnom energijom u razdoblju od tri godine

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR Upravni odjel za gospodarstvo      KLASA : 406-01/17-01/47 URBROJ : 2103/01-05/2-17-3   Evidencijski  broj nabave: 2-05/17-Ro   PRETHODNA ANALIZA TRŽIŠTA za opskrbu električnom energijom ...

Natječaji

Javni poziv za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada Bjelovara

Na temelju članka 19. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 5/10.) objavljuje se     JAVNI POZIV za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada ...

Natječaji

Prethodna analiza tržišta za rekonstrukciju cesta i izgradnju oborinske kanalizacije u Radničkom naselju – faza V

REPUBLIKA HRVATSKABJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJAGRAD BJELOVARUpravni odjel za gospodarstvo KLASA : 406-01/17-01/43URBROJ : 2103/01-05/2-17-3 Evidencijski broj nabave: 13-06/17-Ra PRETHODNA ANALIZA TRŽIŠTAza rekonstrukciju cesta i izgradnju oborinske kanalizacije u Radničkom naselju – faza ...

Natječaji

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14) i članka 2. Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih ...

Natječaji

Izvješće o prethodnoj analizi tržišta za nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola Grada Bjelovara za razdoblje od tri godine

REPUBLIKA HRVATSKABJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJAGRAD BJELOVARUpravni odjel za gospodarstvo KLASA : 406-01/17-01/37URBROJ : 2103/01-05/2-17-4 Evidencijski broj nabave: 2-07/17-U IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ ANALIZI TRŽIŠTAzanabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola Grada Bjelovara za razdoblje ...

Natječaji

Prethodna analiza tržišta za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovnih škola Grada Bjelovara za razdoblje od tri godine

REPUBLIKA HRVATSKABJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJAGRAD BJELOVARUpravni odjel za gospodarstvo KLASA : 406-01/17-01/37URBROJ : 2103/01-05/2-17-3 Evidencijski broj nabave: 2-07/17-U PRETHODNA ANALIZA TRŽIŠTAza nabavu usluge prijevoza učenika Osnovnih škola Grada Bjelovara za razdoblje od ...

Natječaji

PRETHODNA ANALIZA TRŽIŠTA za rekonstrukciju izlaza iz zone „JUG“ na Južnu obilaznicu – kružno raskrižje

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR Upravni odjel za gospodarstvo      KLASA: 406-01/17-01/30 URBROJ: 2103/01-05/2-17-3   Evidencijski  broj nabave: 5-06/17-Ra   PRETHODNA ANALIZA TRŽIŠTA za rekonstrukciju izlaza iz zone „JUG“ ...

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

A_satnija_25_godina102 Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 2010 Otvorena izložba „Od utvrde do grada“, 18. svibnja 2016., Gradski muzej Bjelovar FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr Tradicionalno kićenje bora 2012. u Bjelovaru, 21. prosinca 2012., Trg Eugena Kvaternika FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr 005-strucni-skup-odgojitelja-2017 Najavljen 6. DOKUart

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf