Porez na nekretnine – Obavijest i poziv za dostavu podataka

Grad Bjelovar - Obavijest
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i uređenje prostora
 
                                          
POREZ NA NEKRETNINE
 OBAVIJEST I  POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA
 
 
Obavještavamo građane i pravne osobe - sve vlasnike nekretnina na području Grada Bjelovara da od 01.01.2018. godine obveze plaćanja komunalne naknade, spomeničke rente i poreza na kuće za odmor  zamjenjuje POREZ NA NEKRETNINE.
 
PREDMET OPOREZIVANJA SU  NEKRETNINE  (stambeni; poslovni; garažni; drugi pomoćni prostor (podrumi, tavani, ljetne kuhinje, skladišta  odnosno svi  prateći objekti koji su povezani sa stambenim  ili poslovnim prostorom); ostali prostori bez namjene; građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja).
   
Temeljem Zakona o lokalnim porezima ("Narodne novine", broj 115/16) POREZNI OBVEZNIK  JE  VLASNIK-SUVLASNIK nekretnine kao samostalni posjednik.
 
Samo u iznimnim situacijama porezni obveznik može biti  nesamostalni posjednik, odnosno  korisnik nekretnine.  Ako je  vlasnik  poreznu obvezu pravnim poslom - ugovorom prenio na nesamostalnog posjednika - korisnika nekretnine  primjenom članka 51. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima  vlasnik solidarno jamči za naplatu poreza.  Navedeno znači da će vlasnik, ako korisnik nekretnine ne plati porez morati platiti dug korisnika. 
 
Grad Bjelovar će  vlasnicima nekretnina koje se nalaze na području Grada Bjelovara (naselje Grad Bjelovar i naselja koja pripadaju Gradu Bjelovaru)  putem pošte poslati Pozive za dostavu podataka i obrasce koje pravne i fizičke osobe trebaju popuniti i vratiti u Grad Bjelovar.
 
Rok za dostavu podataka propisan Zakonom o lokalnim porezima je 31.10.2017. god.
 
Građani i pravne osobe ne moraju čekati pisani poziv, već  mogu obrasce objavljene na ovoj stranici  popuniti, potpisati s obje strane  i dostaviti u Grad Bjelovar. 
 
Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba popunjene obrasce s obje strane potpisuje  odgovorna osoba pravne osobe, a podaci trebaju biti  ovjereni  žigom pravne osobe.
 
Molimo građane i pravne osobe da zbog velikog broja obveznika i količine podataka s popunjavanjem i dostavom obrasca/obrazaca  ne čekaju krajnji, Zakonom propisan rok   dostave podataka.
 
Građani ili pravne osobe koje imaju više nekretnina u vlasništvu koje se nalaze na različitim lokacijama na području Grada Bjelovara za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac.
 
Člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano je da će jedinice  lokalne samouprave (gradovi i općine) poreznim obveznicima (građanima i  pravnim osobama) koji ne dostave podatke o nekretnini  utvrditi poreznu obvezu na osnovi podataka kojima grad ili općina raspolaže, ali s najvišim koeficijentima za stanje i dob koje propisuje navedeni Zakon.
 
Popunjene obrasce građani i pravne osobe  mogu osobno predati u Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar,  poslati putem pošte na navedenu adresu  ili dostaviti skenirane e-mailom  (radi potpisa vlasnika)  na jednu od  e-mail adresa navedenih u ovom pozivu.
 
Ako je  vlasnik nekretnine poreznu obvezu (plaćanje poreza na nekretnine) prenio na korisnika  potrebno je uz popunjen/e i potpisan/e obrazac/obrasce dostaviti i Ugovor iz kojeg je vidljivo da je plaćanje porezne obveze  za nekretninu prenijeto na korisnika nekretnine.  
 
NAPOMENE
 
Poslovi vezani uz porez na nekretnine obavljaju se u prostoriji INFO UREDA koji je smješten u prizemlju zgrade Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar.
 
U slučaju  nejasnoća vezanih uz popunjavanje obrasca/obrazaca  slobodno se obratite  u INFO URED GRADA BJELOVARA gdje će vam službenice pomoći popuniti obrazac/obrasce.
 
  • Za podatke u obrascu  pod nazivom POREZ NA NEKRETNINE STAMBENI PROSTOR I NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE obratite se
 - službenici ANDRIJANI KRANJEC (INFO URED,  tel. 043 622 025, e-mail  akranjec@bjelovar.hr  ili
 
- službenici DIJANI GLAVINIĆ (INFO URED,  tel. 043 622023, e-mail dglavinic@bjelovar.hr
 
 
  • Za podatke u obrascu  pod nazivom POREZ NA NEKRETNINE POSLOVNI PROSTOR  obratite se
 -       službenici  MIRJANI MATKOVIĆ (INFO URED; tel. 043 622024, e-mail mmatkovic@bjelovar.hr
 
 
Klasa: 363-03/17-01/1
Urbr: 2103/01-06-17-2
Bjelovar, 05.04.2017.                                   
 
 
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i
uređenje prostora
 

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Vokalni ansambl Brevis - 13. Božićni Gala Koncert 2015. u Bjelovaru, 22. prosinca 2015., školsko-sportska dvorana FOTO: Branka Sobodić (Bjelovar Info) Povodom božićnih blagdana gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec sa zamjenicama Jasnom Višnjević i Lidijom Novosel u utorak je, 24. prosinca 2013. godine posjetio pučku kuhinju te podijelio korisnicima poklon pakete s osnovnim namirnicama FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Gradonačelnik i suradnici obišli novouređenu Ulicu Milana Šufflaya u sjevernom dijelu Bjelovara, 30. srpnja 2014. FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr 024-pcelarski-sajam-2017 Miroslav Čačija, župan Bjelovarsko-bilogorske županije - svečana sjednica Gradskog vijeća povodom Dana Grada Bjelovara, 29. rujna 2012., FOTO: Dubravka Dragičević Obilježen Dan sjećanja na Vukovar

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf