Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Porez na nekretnine – Obavijest i poziv za dostavu podataka

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i uređenje prostora
 
                                          
POREZ NA NEKRETNINE
 OBAVIJEST I  POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA
 
 
Obavještavamo građane i pravne osobe – sve vlasnike nekretnina na području Grada Bjelovara da od 01.01.2018. godine obveze plaćanja komunalne naknade, spomeničke rente i poreza na kuće za odmor  zamjenjuje POREZ NA NEKRETNINE.
 
PREDMET OPOREZIVANJA SU  NEKRETNINE  (stambeni; poslovni; garažni; drugi pomoćni prostor (podrumi, tavani, ljetne kuhinje, skladišta  odnosno svi  prateći objekti koji su povezani sa stambenim  ili poslovnim prostorom); ostali prostori bez namjene; građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja).
Temeljem Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine”, broj 115/16) POREZNI OBVEZNIK  JE  VLASNIK-SUVLASNIK nekretnine kao samostalni posjednik.
 
Samo u iznimnim situacijama porezni obveznik može biti  nesamostalni posjednik, odnosno  korisnik nekretnine.  Ako je  vlasnik  poreznu obvezu pravnim poslom – ugovorom prenio na nesamostalnog posjednika – korisnika nekretnine  primjenom članka 51. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima  vlasnik solidarno jamči za naplatu poreza.  Navedeno znači da će vlasnik, ako korisnik nekretnine ne plati porez morati platiti dug korisnika. 
 
Grad Bjelovar će  vlasnicima nekretnina koje se nalaze na području Grada Bjelovara (naselje Grad Bjelovar i naselja koja pripadaju Gradu Bjelovaru)  putem pošte poslati Pozive za dostavu podataka i obrasce koje pravne i fizičke osobe trebaju popuniti i vratiti u Grad Bjelovar.
 
Rok za dostavu podataka propisan Zakonom o lokalnim porezima je 31.10.2017. god.
 
Građani i pravne osobe ne moraju čekati pisani poziv, već  mogu obrasce objavljene na ovoj stranici  popuniti, potpisati s obje strane  i dostaviti u Grad Bjelovar. 
 
Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba popunjene obrasce s obje strane potpisuje  odgovorna osoba pravne osobe, a podaci trebaju biti  ovjereni  žigom pravne osobe.
 
Molimo građane i pravne osobe da zbog velikog broja obveznika i količine podataka s popunjavanjem i dostavom obrasca/obrazaca  ne čekaju krajnji, Zakonom propisan rok   dostave podataka.
 
Građani ili pravne osobe koje imaju više nekretnina u vlasništvu koje se nalaze na različitim lokacijama na području Grada Bjelovara za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac.
 
Člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano je da će jedinice  lokalne samouprave (gradovi i općine) poreznim obveznicima (građanima i  pravnim osobama) koji ne dostave podatke o nekretnini  utvrditi poreznu obvezu na osnovi podataka kojima grad ili općina raspolaže, ali s najvišim koeficijentima za stanje i dob koje propisuje navedeni Zakon.
 
Popunjene obrasce građani i pravne osobe  mogu osobno predati u Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar,  poslati putem pošte na navedenu adresu  ili dostaviti skenirane e-mailom  (radi potpisa vlasnika)  na jednu od  e-mail adresa navedenih u ovom pozivu.
Ako je  vlasnik nekretnine poreznu obvezu (plaćanje poreza na nekretnine) prenio na korisnika  potrebno je uz popunjen/e i potpisan/e obrazac/obrasce dostaviti i Ugovor iz kojeg je vidljivo da je plaćanje porezne obveze  za nekretninu prenijeto na korisnika nekretnine.  
 
NAPOMENE
 
Poslovi vezani uz porez na nekretnine obavljaju se u prostoriji INFO UREDA koji je smješten u prizemlju zgrade Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar.
 
U slučaju  nejasnoća vezanih uz popunjavanje obrasca/obrazaca  slobodno se obratite  u INFO URED GRADA BJELOVARA gdje će vam službenice pomoći popuniti obrazac/obrasce.
 
  • Za podatke u obrascu  pod nazivom POREZ NA NEKRETNINE STAMBENI PROSTOR I NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE obratite se
 – službenici ANDRIJANI KRANJEC (INFO URED,  tel. 043 622 025, e-mail  akranjec@bjelovar.hr  ili
 
– službenici DIJANI GLAVINIĆ (INFO URED,  tel. 043 622023, e-mail dglavinic@bjelovar.hr
 

 

  • Za podatke u obrascu  pod nazivom POREZ NA NEKRETNINE POSLOVNI PROSTOR  obratite se
 –       službenici  MIRJANI MATKOVIĆ (INFO URED; tel. 043 622024, e-mail mmatkovic@bjelovar.hr
 
 
Klasa: 363-03/17-01/1
Urbr: 2103/01-06-17-2
Bjelovar, 05.04.2017.                                   
 
 
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i
uređenje prostora
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content