Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akti gradonačelnika (listopad 2017. – prosinac 2017.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je u listopadu, studenom i prosincu 2017. godine donio sljedeće akte:

 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području grada Bjelovara;
 • Odluka o odabiru konzultantske tvrtke za uslugu savjetovanja u pripremi i izradi projektnog prijedloga i projektne dokumentacije u sklopu Poziva EK za osnivanje i obuku Digitalnih inovacijskih hubova u EU 13 za 2017. godinu;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi u Bjelovaru u Ulici Matice hrvatske 5, površine 59m²;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u zgradi Mjesnog doma u Prgomelju, površine 57,60 m²;
 • Odluka o dodjeli sredstva Udruzi tjelesnih invalida Bjelovar;
 • Odluka o izvršenju dvodnevne akcije izmještanja lisica sa lokacije „Sajmište“ u Bjelovaru u njihovo stanište;
 • Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za izradu Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za uslugu klizališta na lokaciji Trg E. Kvaternik u Bjelovaru, u sklopu manifestacije „Božić u Bjelovaru“;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta u k.o. Bjelovar-Sredice;
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar;
 • Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o davanju na korištenje zemljišta k.č.br. 382/1 k.o. Grad Bjelovar Dječjem vrtiću „Osmijeh“ iz Bjelovara;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u k.o. Prgomelje;
 • Javni natječaj za prodaju zemljišta u k.o. Prgomelje;
 • Odluka o sklapanju izvansudske nagodbe s oštećenikom K.N.;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (J.Kaštelana, J.Pupačića i 1. svibnja) za korist HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara, Massarykova ulica;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Korenovo) za korist „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br. 2542/1 (3604/2) zk.ul.br. 5289 k.o. Grad Bjelovar;
 • Plan nabave za projekt „Energetska obnova Dječjeg vrtića Bjelovar“ na adresi Trg Antuna Gustava Matoša 8a, Bjelovar;
 • Plan Zahtjeva za nadoknadom sredstava za projekt „Energetske obnove Dječjeg vrtića Bjelovar“ na adresi Trg Antuna Gustava Matoša 8a;
 • Zahtjev za nadoknadu sredstava broj 5 za projekt „Energetska obnova „Dječjeg vrtića Bjelovar“ KK. 04.2.
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava broj 2 – Završni zahtjev za projekt „Sinergijom do uspješnije zajednice“ na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, JPF2016.-2.60.;
 • Periodično izvješće za projekt „Izgradnja“ biciklističkog stajališta s pratećim sadržajima u naselju Gornje Plavnice“;
 •  Periodično izvješće za projekt „Izgradnja biciklističkog stajališta s pratećim sadržajima u naselju Gornje Plavnice“, PPRR153, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Financijsko izvješće za projekt „Izgradnja biciklističkog stajališta s pratećim sadržajima u naselju Gornje Plavnice“;
 • Revidirani proračun za projekt „Ulaganja u školske objekte  – II. OŠ Bjelovar i V. OŠ Bjelovar“, PŠ 29, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 •  Izjava o javnoj nabavi za projekt „Ulaganja u školske objekte – II. OŠ Bjelovar i V. OŠ Bjelovar“, PŠ 29, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja za projekt „Ulaganja u školske objekte – II. OŠ Bjelovar i V. OŠ Bjelovar;
 • Zahtjev za nadoknadu sredstava br.1 za projekt „Ulaganja u školske objekte – II. OŠ Bjelovar i V. OŠ Bjelovar“;
 • Periodičko izvješće za projekt „Ulaganja u školske objekte – II. OŠ Bjelovar i V. OŠ Bjelovar, PŠ 29, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova;
 • Financijsko izvješće za projekt „Ulaganja u školske objekte – II. OŠ Bjelovar i V. OŠ Bjelovar“, PŠ 29, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave za nabavu poštanskih usluga ( pisma, tiskanice i sl.) za razdoblje od jedne godine;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za sanaciju vlage na zgradi II. OŠ Bjelovar – PŠ CENTAR – faza III u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za postavljanje, skidanje i isporuku dijela nove božićne i novogodišnje rasvjete Grada Bjelovara;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izradu projekte dokumentacije za ishođenje dozvola za istraživanje, eksploataciju i uporabu geotemperirane vode na lokaciji Veliko Korenovo;
 • Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za izradu geodetskih elaborata usklađenja nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Ždralovi) za korist HEP – Operatera distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb;
 • Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju prava služnosti a nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Grad Bjelovar) za korist „Vodne usluge d.o.o. Bjelovar“ i sklapanju Anexa 2 Ugovora o osnivanju prava služnosti rekonstrukcije dijela postojećeg vodoopskrbnog sustava grada Bjelovara na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Grad Bjelovar);
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta u k.o. Grad Bjelovar;
 • Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o neposrednoj prodaji nekretnine u k.o. Grad Bjelovar;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava broj 1 za projekt „Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije te rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Radničkog naselja u Bjelovaru Faza VI. – izgradnja fekalne kanalizacije na području radničkog naselja u Bjelovaru;
 • Periodično izvješće o provedbi projekta  „Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije te rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Radničkog naselja u Bjelovaru Faza VI. – izgradnja fekalne kanalizacije na području radničkog naselja u Bjelovaru;
 • Financijsko izvješće – pojedinačna plaćanja za projekt „ Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije te rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Radničkog naselja u Bjelovaru Faza VI. – izgradnja fekalne kanalizacije na području radničkog naselja u Bjelovaru;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Rajić Gudovački) za korist „Vodne usluge d.o.o.“ Bjelovar;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (Ulica Vidikovac) za korist HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara za korist GEOEN d.o.o. Zagreb;
 • Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru (licitacijom);
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac (čestice privremenih oznaka);
 • Javni natječaj za prodaju zemljišta – čestice privremenih oznaka – u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru (licitacijom);
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u k.o. Grad Bjelovar, na području „Istok III“;
 • Javni natječaj za prodaju zemljišta u k.o. Grad Bjelovar na području „Istok III“;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretnini čkbr. 550/, upisana u zk.ul. broj 227 k.o. Ždralovi za korist Grada;
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara na području „Istok III“;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretnini čkbr. 550/07, upisana u zk.ul.broj 1428 k.o. Ždralovi u korist Grada Bjelovara;
 •  Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretnini čkbr. 550/10, upisana u zk.ul. broj 1658 k.o. Ždralovi za korist Grada Bjelovara;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Ždralovi) za korist HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb;
 • Plan Odluka o vrijednosti boda za izračun početne zakupnine za davanje u zakup poslovnih prostora u 2017. godini;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Prgomelju, površine 91,92m²;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Prgomelju, površine 32m²;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi u Ulici Tomaša Masaryka 8, površine 9,05m²;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru, Gudovac 31, površine 34,18m²;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 2, površine 77,84m²;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru, Tomaš bb, površine 35 m²;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru, Frane Supila 8a, površine 95,80m²;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru, Ciglena 13, površine 106,77m²;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru, Vladimira Nazora 3, površine 69,60m²;
 • Odluka o proglašenju površine izvan lovišta na području Grada Bjelovara;
 • Prijedlog za suradnju u svrhu unapređenja svinjogojske proizvodnje na području Bjelovara;
 • Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i Barovi za vrijeme „Adventa  Bjelovaru“;
 • Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskog objekta Caffe bar Story;
 • Izjava Prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanja preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava za projektni prijedlog „Mi to možemo“;
 • Financijsko izvješće – pojedinačna plaćanja za projekt „Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije te rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Radničkog naselja u Bjelovaru Faza VI – Izgradnja fekalne kanalizacije na području Radničkog naselja;
 • Odluka o raskidu Ugovora o sufinanciranju sanacije i obnove krovišta građevine;
 • Odluka o isplati sredstava spomeničke rente za Program sanacije i obnove fasade i građevine u Bjelovaru;
 • Odluka o prodaji nekretnine čkbr.1196/5 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu Kronospan CRO d.o.o.;
 • Odluka o prodaji nekretnine čkbr.1197/4 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu Kronospan CRO d.o.o.;
 • Odluka o prodaji nekretnine čkbr.1197/2 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu Kronospan CRO d.o.o.;
 • Odluka o prodaji nekretnine čkbr.1197/1 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu Kronospan CRO d.o.o.;
 • Odluka o prodaji nekretnine čkbr.1196/6 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu Kronospan CRO d.o.o.;
 • Odluka o davanju u zakup nekretnina u k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara na području Poslovne zone Jug;
 • Zahtjev za nadoknadu sredstava 1 za projekt „Energetska obnova zgrade II. osnovne škole Bjelovar na adresi Ivana Viteza Trnskog 19, Bjelovar;
 • Plan nabave za promidžbu i vidljivost za projekt „Energetska obnova zgrade II. osnovne škole Bjelovar na adresi Ivana Viteza Trnskog 19, Bjelovar;
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara na području „Istok III“ – 2 dio;
 • Odluka o prodaji nekretnina čkbr. 1356/2 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu Kronospan CRO d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o prodaji nekretnina čkbr. 1196/12 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu Kronospan CRO d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o prodaji nekretnina čkbr. 1196/13 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu Kronospan CRO d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o prodaji nekretnina čkbr. 1196/14 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu Kronospan CRO d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o prodaji nekretnina čkbr. 1196/15 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu Kronospan CRO d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o prodaji nekretnina čkbr. 1357/7 k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu Kronospan CRO d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o sufinanciranju troškova postupka izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom i poslova obnove zemljišnih knjiga u k.o. Grad Bjelovar;
 • Sporazum o sufinanciranju radova za izgradnju poslovne zgrade na dijelu kčbr. 3143/1 k.o. Bjelovar za potrebe pravosudnih tijela;
 • Zaključak o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na I dimnjačarskom području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na III dimnjačarskom području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na IV dimnjačarskom području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2018. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa de minimis potpora za nove investicije u gradu Bjelovaru od 2018. do 2020. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga pravilnika o davanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Bjelovara uz korištenje potpora male vrijednosti;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenik upravnih tijela Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga prioritetnih programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o planu razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga pravilnika o kupoprodaji zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara uz korištenje de minimis potpora;
 •  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o komunalnom doprinosu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o zonama u Gradu Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta 2. dodatka Ugovora o izgradnji, financiranju i upravljanju nekretninama u Bjelovaru, Trg hrvatskog sokola;
 •  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Bjelovar;
 •  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana programa Upravnih odjela iz područja društvenih djelatnosti za 2018. godinu;
 •  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2018. godini;
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content