Čestitamo Vam 1. svibnja, Međunarodni praznik rada!

Čestitamo Vam 1. svibnja, Međunarodni praznik rada!

Gradonačelnik Grada Bjelovara
Dario Hrebak
zamjenici gradonačelnika
Valna Bastijančić Erjavec i Igor Brajdić

te

predsjednik Gradskog vijeća
Ante Topalović
članovi Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Back to top