Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Djelomično poništenje Javnog natječaja za prodaju nekretnina licitacijom

KLASA: 940-01/10-01/10
URBROJ: 2103/01-01-10-4

Grad Bjelovar na temelju Odluke o odustajanju od prodaje nekretnina i djelomičnom poništenu Javnog natječaja licitacijom, KLASA:370-03/10-01/27 URBROJ: 2103/01-01-10-4, od 11.studenog 2010. godine, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Bjelovara objavljuje:

Djelomično poništenje Javnog natječaja za prodaju nekretnina licitacijom

Grad Bjelovar odustaje od prodaje nekretnina navedenih pod točkom 6. Javnog natječaja za prodaju nekretnina licitacijom, objavljenog u javnom glasilu „Bjelovarac“ i na web stranici Grad Bjelovara dana 15.srpnja 2010 godine te ga u tom dijelu poništava:

“točka 6. stan u dvije kuće br. 2 i 11. zgrada i dvorište, u ulici Matice Hrvatske11. izgrađena na k.č.br. 2655, upisana u zk.ul.br. 5922, k.o. Grad Bjelovar

  • početni iznos kupoprodajne cijene je 13.737,00 €”

Sve informacije vezane uz poništenje Javnog natječaja mogu se dobiti radnim danom od 8,00 do 15,00 sati u Upravnom odjelu za gospodarstvo, Odsjeku za imovinsko pravne poslove, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, drugi kat, soba br. 43 ili na broj telefona: 043/622 054.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content