Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Grad Bjelovar osigurao školske obroke za djecu

Na konferenciji za novinare gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec i njegove zamjenice Lidija Novosel i Jasna Višnjević obavijestili su javnost o projektu „Djetinjstvo bez gladi“, financiranju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), kojim će se osigurati školski obroci za 496 djece na području Grada Bjelovara 7. rujna 2016., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

U ime Grada Bjelovara, gradonačelnik Antun Korušec je 29. kolovoza 2016., u Ministarstvu socijalne politike i mladih u Zagrebu, potpisao ugovor vezano uz projekt „Djetinjstvo bez gladi“. Riječ je o financiranju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), kojim će se osigurati školski obroci za 496 djece na području Grada Bjelovara. Ukupna vrijednost projekta je 637.101,00 kuna.

Ciljane skupine su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, a polaznici su obveznog redovnog školskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima koje su izradile osnovne škole koje su i partneri Gradu Bjelovaru u projektu, a kojima je Grad osnivač.
O svemu tome gradonačelnik Bjelovara Antun Korušec i njegove zamjenice Lidija Novosel i Jasna Višnjević obavijestili su javnost na uvodnoj konferenciji za novinare koja je održana u srijedu, 7. rujna 2016.

Na ovaj način pomoći ćemo i školama i roditeljima u odgoju njihove djece. Do sada smo iz svojih prihoda osigurali obroke za 164 djece čiji su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade i to je iznosilo 185 tisuća kuna na razini godine. Prošle školske godine Grad se nije mogao javiti na nikakve takve projekte, samo udruge, pa smo sudjelovali kao partneri Udruzi tjelesnih invalida u projektu „Smanjimo nejednakosti“ gdje se osigurala prehrana za još 221 učenika. Ukupno, dakle, financiranjem iz gradskoga proračuna i putem tog projekta osigurana je prehrana za 385 učenika iz svih pet osnovnih škola u prošloj školskoj godini. Ove godine je Grad kao osnivač osnovnih škola dobio priliku javiti se na natječaj FEAD-a, što je i učinio, te je ostvario 637 tisuća kuna za besplatne obroke za 496 djece naših osnovnih škola, uz napomenu da je projekt ostvario visoki broj bodova te je predloženi proračun projekta prihvaćen u cijelosti, objasnila je zamjenica bjelovarskoga gradonačelnika Lidija Novosel.

Tom prilikom potpisani su i sporazumi s partnerima u projektu, točnije s predstavnicima pet bjelovarskih osnovnih škola – s Tatjanom Landsman, ravnateljicom 1. osnovne škole, Davorkom Bačeković-Mitrović, ravnateljicom 2. osnovne škole, Gorankom Preskočil, ravnateljicom 3. osnovne škole, Nikolom Margetićem, ravnateljom 4. osnovne škole i s Lucijom Dronjak, ravnateljicom 5. osnovne škole Bjelovar.

Kao predstavnik partnera u projektu, ispred bjelovarskih osnovnih škola, obratila se Goranka Preskočil, ravnateljica 3. osnovne škole koja je zahvalila Gradu Bjelovaru na brizi za učenike te je rekla kako će to puno značiti za mnoge obitelji.

Kao jedan od najvažnijih strateških ciljeva razvoja, Grad Bjelovar odabrao je razvoj odgoja i obrazovanje, a kao dokaz toj činjenici stoji i proračunska brojka koja kaže da se za vertikalu obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja u 2016. godinu planira utrošiti više od 30 milijuna kuna. Osim novca iz proračuna, Grad se javlja na različite natječaje, javne pozive na koje se možemo javiti kao jedinica lokalne samouprave.

Tekst: Kristina Turković
Fotografije: Dubravka Dragičević

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content