Javni pozivi za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13) i članka 6. stavka 1. Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 1/18), Gradonačelnik Grada Bjelovara raspisuje javne pozive o bespovratnim potporama za aktivnosti u poljoprivredi Grada Bjelovara za 2018. godinu.

U nastavku su poveznice za svaku pojedinu potporu na kojima se nalaze pripadajući obrasci.

 1. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje plotkinja u govedarstvu u 2018. godini (zatvoreno s 28. prosincem 2018.)
 2. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za uzgoj i držanje rasplodnih jedinki u govedarstvu u 2018. godini (zatvoreno s 9 srpnjem 2018.)
 3. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za uzgoj i držanje teladi tovne pasmine u 2018. godini (zatvoreno s 9 srpnjem 2018.)
 4. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za podizanje trajnih nasada ili proširenje postojećeg u 2018. godini (ZATVOREN)
 5. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za obnovu postojećeg trajnog nasada u 2018. godini (zatvoreno s 9 srpnjem 2018.)
 6. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu od tuče u 2018. godini (zatvoreno s 9 srpnjem 2018.)
 7. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za nabavu i postavljanje novih plastenika i staklenika u 2018. godini  (ZATVOREN)
 8. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za proizvodnju povrća, cvijeća i sjemena u zatvorenim prostorima u 2018. godini (zatvoreno s 18. svibnjem 2018.)
 9. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za analizu poljoprivrednog zemljišta i kalcifikacija tla u 2018. godini (zatvoreno s 12. travnjem 2018. godine)
 10. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za ekološku proizvodnju u 2018. godini (zatvoreno s 9 srpnjem 2018.)
 11. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za držanje konja pasmine gidran u 2018. godini (zatvoreno s 9 srpnjem 2018.)
 12. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za očuvanje pčelinjeg fonda u 2018. godini (zatvoreno s 9 srpnjem 2018.)
 13. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za ispitivanje uređaja za zaštitu bilja u 2018. godini (zatvoreno s 9 srpnjem 2018.)
 14. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za studijska putovanja u 2018. godini (zatvoreno s 9 srpnjem 2018.)
 15. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za cjeloživotno obrazovanje u 2018. godini (zatvoreno s 9 srpnjem 2018.)
 16. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za izgradnju i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi u 2018. godini (zatvoreno s 13. travnjem 2018.)
 17. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za očuvanje tradicijskih obrta i usluga u 2018. godini (zatvoreno s 9 srpnjem 2018.)
 18. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za sufinanciranje troškova godišnjeg zakupa prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar u 2018. godini (zatvoreno s 28. prosincem 2018.)
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content