Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Postupak jednostavne nabave broj 3-07-U/18 za uslugu Stručnog nadzora i Koordinatora II na radovima iz projekta „Energetska obnova II. osnovne škole Bjelovar na adresi Ivana Viteza Trnskog 19 u Bjelovaru“

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR

KLASA : 406-01/18-01/19
URBROJ : 2103/01-01-18-1

Evidencijski broj nabave: 3-07-U/18

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
za uslugu STRUČNOG NADZORA i KOORDINATORA II na radovima iz projekta
„ENERGETSKA OBNOVA II. OSNOVNE ŠKOLE BJELOVAR NA ADRESI IVANA VITEZA TRNSKOG 19 U BJELOVARU“

  1. UPUTE PONUDITELJIMA
  2. Obrazac ponude (1)
  3. IZJAVA – (Prilog 1)
  4. Prilog 3 – podaci o podizvoditeljima
  5. IZJAVA – (Prilog 4)
  6. TROŠKOVNIK
  7. PRIJEDLOG UGOVORA

BJELOVAR, ožujak 2018. godine

Dokumentacija za nadmetanje u postupku jednostavne nabave broj 3-07-U/18 za uslugu Stručnog nadzora i Koordinatora II na radovima iz projekta „Energetska obnova II. osnovne škole Bjelovar na adresi Ivana Viteza Trnskog 19 u Bjelovaru“

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content