Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaji za dodjelu stipendija i studentskih kredita studentima s područja Grada Bjelovara za akademsku godinu 2018./2019.

Grad Bjelovar raspisuje sljedeće natječaje za dodjelu stipendija i studentskih kredita studentima s područja Grada Bjelovara:

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Bjelovara za akademsku godinu 2018./2019.

Natječaj za dodjelu povlaštenih kredita studentima s područja Grada Bjelovara za akademsku godinu 2018./2019. (Erste & Steiermärkische Bank d.d.)

Natječaj za dodjelu povlaštenih kredita studentima s područja Grada Bjelovara za akademsku godinu 2018./2019. (Splitska banka)

Back to top