Sadržaj odluka s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 3. sjednici Gradskog vijeća održanoj 17. rujna 2009. godine doneseni su sljedeći akti:

 1. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 2. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 3. Zaključak o proglašenju Mimohoda pobjednika na Spomen područje Barutana manifestacijom od posebnog interesa za Grad Bjelovar;
 4. Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara;
 5. Odluka o grbu, zastavi i obilježavanju Dana Grada Bjelovara;
 6. Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima;
 7. Odluka o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac, d.o.o. Bjelovar;
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Poslovni park Bjelovar, d.o.o.;
 9. Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Visoke tehničke škole Bjelovar;
 10. Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara za nabavu vatrogasnog kemijskog vozila s kompletnom opremom;
 11. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknada za prijenos prava vlasništva zemljišta i njegovog opremanja komunalnom infrastrukturom za izgradnju stambenih građevina iz Programa društveno poticane stanogradnje;
Sadržaj odluka s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content