Green Week Bjelovar 2018.

EU Green Week 2018

EU Green Week 2018
EU Green Week 2018

Grad Bjelovar partner je događanja „EU Green Week“, kojega je inicirala Europska komisija u svrhu promicanja zaštite okoliša na europskoj razini. Prilika je to da se istraže načini na koje Europska unija pomaže gradovima da postanu boljim mjestima za život i rad, govorit će se o razvoju politika o kvaliteti zraka, buci, prirodi i biološkoj raznolikosti, otpadu i upravljanju vodom, a cilj EU Green Weeka je i podržati načine uključivanja lokalnih tijela i građana te njihovo poticanje da dijele svoju viziju o održivoj budućnosti.

Upravo zato Grad Bjelovar, u suradnji s tvrtkom Komunalac d.o.o., organizira prigodno događanje u trajanju od 21. do 25. svibnja 2018. na temu održivog gospodarenja otpadom i promocije Gradske tržnice Bjelovar. S obzirom na brojne aktivnosti, u Bjelovaru je Green Week počeo i ranije i to terenskim obilaskom reciklažnog dvorišta Grada Bjelovara za učenike osnovnih škola.

Pogledajte sve predviđene aktivnosti, sudjelujte i čuvajte okoliš!

EU Green Week 2018
EU Green Week 2018

14. – 18. svibnja 2018.
Terenski obilazak reciklažnog dvorišta Grada Bjelovara (kod autobusnog kolodvora) za učenike osnovnih škola, pod vodstvom Josipe Grubić Đođo i Damira Bruić iz tvrtke Komunalac d.o.o. Bjelovar te Anamarije Vnouček iz Grada Bjelovara, u ulici Tomaša Garika Masarika 4b.

21.- 25. svibnja 2018.
Obilazak Gradske tržnice Bjelovar pod vodstvom Komunalaca d.o.o. Bjelovar, za predškolski uzrast

  • Kratka zakuska za djecu na Mliječnom odjelu Gradske tržnice Bjelovar – promocija mini Bjelovarskog doručka
  • Podjela bojanke djeci pod nazivom „Šetnja tržnicom“

23. svibnja 2018., 19 sati
Predavanja na Studijskom odjelu Gradske knjižnice za ravnatelje, stručne službe škole, nastavnike i sve građane:

  • Gospodarenje otpadom, predavačica: Josipa Grubić Đođo, Komunalac d.o.o. Bjelovar
  • Eko škole (primjeri u praksi, eko patrole, primjer aktivnosti provedenih u školi i sl.), predavačica: Sanja Pinter, mag. edu. croat., Obrtnička škola Bjelovar i Kristina Vidak, prof., Obrtnička škola Bjelovar

EU Green Week promotivni materijali – brošura i društvena igra

 

Back to top