Izvješće o javnoj raspravi u postupku donošenja Detaljnog plana uređenja „Sjever I – 1.dio – druga izmjena i dopuna“

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, kao nositelj izrade i trgovačko društvo Arting d.o.o. iz Bjelovara, kao izrađivač Detaljnog plana uređenja “SJEVER I – 1. dio – druga izmjena i dopuna” (dalje: Plan), na osnovi članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) (dalje: Zakon), sačinili su dana 6. veljače 2017. godine Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Detaljnog plana uređenja “SJEVER I – 1. dio – druga izmjena i dopuna”

Izvješće o javnoj raspravi u postupku donošenja Detaljnog plana uređenja „Sjever I - 1.dio - druga izmjena i dopuna" / 2.1 MiB /

Back to top