Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ ANALIZI TRŽIŠTA za opskrbu električnom energijom u razdoblju od tri godine

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo   
 
KLASA : 406-01/17-01/47
URBROJ : 2103/01-05/2-17-4
 
Evidencijski  broj nabave: 2-05/17-Ro
 
 
 
IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ ANALIZI TRŽIŠTA
za opskrbu električnom energijom u razdoblju od tri godine
 
 
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe,  proveo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Savjetovanje je zaključeno 11. srpnja 2017. godine u 12:00 sati.
U ostavljenom roku nije dostavljena nijedna primjedba ili prijedlog na objavljenu kompletnu dokumentaciju za nadmetanje.
Naručitelj Grad Bjelovar pokrenut će  postupak javne nabave za nabavu usluga sukladno objavljenoj dokumentaciji.
Back to top