Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ ANALIZI TRŽIŠTA za opskrbu električnom energijom u razdoblju od tri godine

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo   
 
KLASA : 406-01/17-01/47
URBROJ : 2103/01-05/2-17-4
 
Evidencijski  broj nabave: 2-05/17-Ro
 
 
 
IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ ANALIZI TRŽIŠTA
za opskrbu električnom energijom u razdoblju od tri godine
 
 
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe,  proveo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Savjetovanje je zaključeno 11. srpnja 2017. godine u 12:00 sati.
U ostavljenom roku nije dostavljena nijedna primjedba ili prijedlog na objavljenu kompletnu dokumentaciju za nadmetanje.
Naručitelj Grad Bjelovar pokrenut će  postupak javne nabave za nabavu usluga sukladno objavljenoj dokumentaciji.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content