Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ ANALIZI TRŽIŠTA za rekonstrukciju dijela Ulice Vidikovac sa rekonstrukcijom priključka na Slavonsku cestu

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo   
 
KLASA : 406-01/17-01/26
URBROJ : 2103/01-05/2-17-4
 
Evidencijski  broj nabave: 2-06/17-Ra
 
 
 
IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ ANALIZI TRŽIŠTA
za
rekonstrukciju dijela Ulice Vidikovac sa rekonstrukcijom priključka na Slavonsku cestu
 
 
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave za nabavu javnih radova,  proveo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
 
Savjetovanje je zaključeno 18.04.2017. godine u 12:00 sati.
 
U ostavljenom roku nije dostavljena nijedna primjedba ili prijedlog na objavljenu kompletnu dokumentaciju za nadmetanje.
 
Naručitelj Grad Bjelovar pokrenut će postupak javne nabave za nabavu javnih radova sukladno objavljenoj dokumentaciji.
 
Ovo izvješće bit će objavljeno na Internet stranici Grada Bjelovara.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content