Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ ANALIZI TRŽIŠTA za rekonstrukciju izlaza iz zone „JUG“ na Južnu obilaznicu – kružno raskrižje

Grad Bjelovar - Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo   
 
KLASA : 406-01/17-01/30
URBROJ : 2103/01-05/2-17-4
 
Evidencijski  broj nabave: 5-06/17-Ra
 
 
 
IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ ANALIZI TRŽIŠTA
za rekonstrukciju izlaza iz zone „JUG“ na Južnu obilaznicu – kružno raskrižje
                                               
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave za nabavu javnih radova,  proveo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Savjetovanje je zaključeno 11.05.2017. godine u 12:00 sati.
U ostavljenom roku nije dostavljena nijedna primjedba ili prijedlog na objavljenu kompletnu dokumentaciju za nadmetanje.
Naručitelj Grad Bjelovar pokrenut će  postupak javne nabave za nabavu javnih radova sukladno objavljenoj dokumentaciji.
Back to top