Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Izvješće o prethodnoj analizi tržišta za nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola Grada Bjelovara za razdoblje od tri godine

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo

KLASA : 406-01/17-01/37
URBROJ : 2103/01-05/2-17-4

Evidencijski broj nabave: 2-07/17-U

IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ ANALIZI TRŽIŠTA
za
nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola Grada Bjelovara za razdoblje od tri godine

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu usluga, proveo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje je zaključeno 27. lipnja 2017. godine u 12:00 sati.

U ostavljenom roku nije dostavljena nijedna primjedba ili prijedlog na objavljenu kompletnu dokumentaciju za nadmetanje.

Naručitelj Grad Bjelovar pokrenut će postupak javne nabave za nabavu usluga sukladno objavljenoj dokumentaciji.

Prilozi za nadmetanje za nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola Grada Bjelovara za razdoblje od tri godine / 1.4 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content