Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga iz područja gospodarstva za 2017. godinu

Natječaji

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i  ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro provode udruge, čl. 45. st. 1. toč.17. Statuta Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara, br. 02/13) i čl.15. i čl. 20 Pravilnika o financiranju  programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara 3a/15), gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec, dana 31. siječnja 2017. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA FINANCIRANJE JEDNOGODIŠNJIH PROGRAMA ILI PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA ZA 2017. GODINU

TEKST JAVNOG POZIVA:

Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga iz područja gospodarstva za 2017. godinu / 0.2 MiB /

PRILOZI:

Upute za prijavitelje / 0.9 MiB /

Popis priloga / 0.3 MiB /

Obrazac za prijavu programa ili projekata udruga iz područja gospodarstva za 2017.godinu / 0.2 MiB /

Obrazac proračuna troškova programa ili projekta udruga iz područja gospodarstva za 2017. godinu / 34 KiB /

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja / 22 KiB /

Obrazac - Izjava o partnerstvu / 38 KiB /

Obrazac izjave o financiranim programima i projektima iz javnih sredstva u 2016. godini / 46 KiB /

Odluka o produženju roka

Odluka o produženju roka Javnog poziva za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2017. godinu / 17 KiB /

Back to top