Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje programa i projekata udruga ugovorenih iz fondova Europske unije za 2017. godinu

Natječaji

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i  ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro provode udruge, čl. 45. st. 1. toč.17. Statuta Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara, br. 02/13) i čl.15. i čl. 20 Pravilnika o financiranju  programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara 3a/15), gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec, dana 31. siječnja 2017. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za sufinanciranje programa i projekata udruga ugovorenih iz fondova Europske unije za 2017. godinu

TEKST JAVNOG POZIVA:

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje programa i projekata udruga ugovorenih iz fondova Europske unije za 2017. godinu / 23 KiB /

PRILOZI:

Upute za prijavitelje / 0.2 MiB /

Obrazac Prijave za sufinanciranje udruge / 0.1 MiB /

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja / 16 KiB /

Obrazac Izjave o nedodjeljivanju državne potpore / 17 KiB /

Obrazac Izjave o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti / 21 KiB /

Obrazac Izjave o točnosti podataka / 15 KiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content