Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o izmjenama Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu

Objavljena je Odluka o Izmjenama Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu. Odluka će biti stalno dostupna u dijelu Važniji dokumenti.

Odluka o izmjenama Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu (KLASA:402-08/16-01/197, URBROJ:2103/01-01-17-12, 26. siječnja 2017. / 0.5 MiB /

Back to top