Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za iskaz interesa za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS) u gradu Bjelovaru

Poštovani stanovnici grada Bjelovara,

Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15 i 57/18) uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima, radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao i unapređivanje graditeljstva putem programa POS.

Ovim putem pozivam sve zainteresirane da ispune Upitnik (u privitku) te ga dostave na mail dsusak@bjelovar.hr ili osobno u Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar.

Kontakt osoba je Davor Sušak, broj 043/622-046, e-mail: dsusak@bjelovar.hr .

Javni poziv za iskaz interesa objavljen je na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr te na oglasnoj ploči Grada Bjelovara, a poziv traje 60 dana od dana objave na web stranici.

Detaljnije informacije o Programu poticane stanogradnje (POS) možete pronaći na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=5212 i na web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN): http://apn.hr/.

Nakon što Grad Bjelovar utvrdi da postoji dovoljan interes za kupnju stanova POS-a, donosi odgovarajuće odluke, osigurava zemljište za izgradnju stanova, dogovara i ugovara s APN-om daljnju realizaciju programa, te objavljuje javni natječaj za formiranje Liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak, v.r.

 

 

Upitnik o iskazivanju interesa za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje (POS) u gradu Bjelovaru

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content