Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Bjelovarsko-bilogorske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Na temelju članka 4. Odluke o subvencioniranju ozakonjenja nezakonito izgrađenih gospodarskih zgrada na području Bjelovarsko-bilogorske županije, župan Bjelovarsko-bilogorske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Bjelovarsko-bilogorske županije

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

  Bjelovarsko-bilogorska županija će dodijeliti subvenciju – bespovratna novčana sredstava, za ozakonjenje nezakonito izgrađenih gospodarskih zgrada na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Subvencija se utvrđuje u visini 50% troškova izrade geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama ovjerenog od nadležnog katastarskog ureda i kojeg je prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina. Iznos subvencije ne može biti veći od 1.500,00 kuna po korisniku.

 2. UVJETI SUBVENCIONIRANJA

  Javnom pozivu za dodjelu županijske subvencije mogu pristupiti fizičke osobe, odnosno obiteljska poljoprivredna gospodarstva, koja zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  • da su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  • imaju prebivalište i izgrađene zgrade za poljoprivrednu proizvodnju na području Bjelovarsko-bilogorske županije,
  • da su izvršila uplatu računa za izradu geodetskog elaborata,
  • nemaju dugovanja prema proračunu jedinice lokalne samouprave (grad ili općina),
  • nemaju dugovanja prema državnom proračunu.
 3. POTREBNA DOKUMENTACIJA

  Uz Obrazac zahtjeva za subvencioniranje ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Bjelovarsko-bilogorske županije podnositelj prilaže sljedeću dokumentaciju:

  • presliku iskaznice ili Rješenja iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava,
  • presliku računa izdanog od ovlaštene osobe za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina za izvršeni postupak izrade geodetskog elaborata,
  • dokaz o cijelosti plaćenom računu za izradu geodetskog elaborata (virman, potvrda od banke),
  • presliku geodetskog elaborata,
  • potvrdu o izvršenim financijskim obvezama prema proračunu jedinice lokalne samouprave (grad ili općina),
  • potvrdu o izvršenim financijskim obvezama prema državnom proračunu koju izdaje nadležni Područni ured Ministarstva financija ne stariji od mjesec dana,
  • presliku kartice banke s brojem računa.

  Obrazac Zahtjeva za subvencioniranje nezakonito izgrađenih zgrada na području Bjelovarsko-bilogorske županije može se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo i lovstvo Bjelovarsko-bilogorske županije.

 4. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

  Zahtjev za subvencioniranje s propisanom dokumentacijom predaje se u Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo i lovstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, ulica dr. A. Starčevića 8, Bjelovar, I. kat, soba broj 66.

  Zahtjevi s nekompletnom dokumentacijom ili ne udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva neće se razmatrati.

 5. TRAJANJE JAVNOG POZIVA

  Zahtjevi za dodjelu županijske subvencije podnose se do 16. prosinca 2011. godine.

 6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Odluku o dodjeli županijske subvencije donosi župan Bjelovarsko-bilogorske županije.
  Županijska subvencija se isplaćuje na tekući račun korisnika koji ispunjavaju uvjete iz ovog Javnog poziva.

  U slučaju utvrđivanja davanja neistinite dokumentacije Bjelovarsko-bilogorska županija će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa subvencije.

 7. INFORMACIJE

  Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo i lovstvo Bjelovarsko-bilogorske županije ili na brojeve telefona 221-922 i (tel/faks) 221-921.

KLASA: 320-01/11-01/32
URBROJ: 2103-09-11-3
Bjelovar, 26. studenoga 2011.

ŽUPAN
Miroslav Čačija, mag. iur.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content