Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju dijela postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda grada Bjelovara, 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000002
URBROJ: 2103/01-06/7-16-0005
Bjelovar, 15.04.2016.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

  • VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju vode, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14A

dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
    • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – rekonstrukcija dijela postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda grada Bjelovara, 3. skupine,

    na katastarskim česticama k.č.br. 2264 (zk.č.br. 904/4, 612/3 k.o. Grad Bjelovar), 3346/3 (3064, 3071, 2156, 3056, 2239, 3057, 3065/1, 3055, 3054/1, 2157, 3077, 2240/1, 3063, 3053, 3075, 3073, 3069, 3067), 3378/1 (3067, 3065 /1, 3066), 3403 (3071, 3069, 3070), 3571 (3080, 3085, 3087), 3590 (3091, 3089, 3090), 3770 (3104, 3101, 3103), 3846 (3142, 3138, 3137), 3856 (3141, 3136, 3139), 3883 (3136, 3106, 3108, 3085, 2414, 3111, 3083, 3132, 3109/2), 5886 (3211/3, 3348, 33/20, 3350, 3248, 279/2, 3353, 3247, 34/28, 3262, 3011, 3211/1, 3329), 5893 (3343/1, 3351, 3352, 3346, 3348, 3233), 5910 (904/4), 5915/3 (3018/2), 5931 (3073, 3083, 3067, 3085, 3079, 3081, 3071, 3078, 3091, 3069, 3089, 3077, 3075, 3087), 5933 (3101, 3104, 3087, 3106, 3091, 3102/1), 5937 (3145, 3150/1, 3104, 3152, 3099, 3101, 3097, 3149, 3150/2, 3096), 5939 (3149, 3147, 3146, 3148, 3145), 5942 (3142, 3129, 3126, 3125, 3146, 3141, 3137, 3136, 3127, 3147, 3132, 3123, 3133), 5943 (3133, 3129, 3153/2, 3137, 3155, 3147, 3142, 3127, 3153/1, 3149), 5964 (3198, 3199, 3200), 5965 (3158, 3188), 5973 (6986), 5974 (3159, 3160), 5975 (3307, 3181, 3162, 3180, 3182, 3308) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Ul. Ivanovčanska; Ul. Alojzija Stepinca; Ul. Petra Preradovića, Trg Eugena Kvaternika, Ul. Frana Supila; Ul. dr. Ante Starčevića; Ul. Tome Bakača; Ul. Ivana Gorana Kovačića, Trg Antuna Gustava Matoša).

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.04.2016 u 08:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar, soba br. 29, II. kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranka je podnositelj zahtjeva, vlasnici nekretnina za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretninama.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Davor Sušak, struč.spec.ing.aedif.

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top