Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju dijela postojećeg vodoopskrbnog sustava grada Bjelovara, 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000003
URBROJ: 2103/01-06/7-16-0005
Bjelovar, 14.04.2016.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

  • VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju vode, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a

dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
    • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – rekonstrukcija dijela postojećeg vodoopskrbnog sustava grada Bjelovara, 3. skupine,

    na katastarskim česticama k.č.br. 2193/1 (zkčbr. 576/1, 577/1, 591/1 k.o. Grad Bjelovar), 2193/88 (566), 2193/150 (544/4), 2193/188 (576/2), 2227 (576/38), 2318 (904/5), 2331 (904/4), 2380 (dio 904/4), 2696/29 (805/1), 2700 (808), 2701 (808), 2719 (808), 2856 (3266/2), 5886 (3211/3, 3348, 33/20, 3350, 3248, 279/2, 3353, 3247, 34/28, 3262, 3011, 3211/1, 3329), 5892 (3251), 5896/1 (3245, 653, 622/1, 3242/1, 652/4, 904/5), 5909/1 (dio 904/4), 5910 (904/4), 5911 (3266/1, 622/3), 5914 (657, 3241, 864/27), 5915/1 (3266/3), 5917 (818/9, 3270, 3269), 5918 (3022), 5920 (3014, 3016, 3013, 3015, 3019, 3017, 3018/1), 5927 (3265, 3025, 3263, 3264, 3040, 3041, 3042), 5944 (3111, 2338/6, 2339, 3119, 3292, 3091, 2342/2, 3293, 3116/1, 2338/5, 3113), 5945 (3276/1, 3275/2, 3277/1), 5948 (3288/1) , 5949 (1897/1), 5950 (3284/1, 3283/1) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Ul. Matije Gupca, Ul. Don Frane Bulića, Ul. Andrije Mohorovičića, Ul. Zagrebačka, Ul. Vladimira Nazora, Ul. Antuna Radića, Ul. Mate Lovraka, Ul. Bogoslava Šuleka, Ul. Banovine hrvatske, Ul. Slavka Kolara, Ul. Prolaz Pavla Radića, Ul. Pavla Radića, Ul. Jurja Šuteja, Ul. Ferde Livadića, Ul. Petra Biškupa – Vene, Ul. Alojzija Stepinca, Ul. Naselje kralja Zvonimira i priključak TS „Bjelovar 3“).

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.04.2016 u 08:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar, soba br. 29, II. kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Davor Sušak, struč.spec.ing.aedif.

 

Back to top