Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole – rekonstrukcija ceste, pješačka staza, biciklistička staza i rekonstrukcija kolektora mješovite kanalizacije

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000076
URBROJ: 2103/01-06/22-17-0005
Bjelovar, 30.08.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD BJELOVAR , HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2

  • dostavlja se 
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  2. rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija ceste, pješačka staza, biciklistička staza i rekonstrukcija kolektora mješovite kanalizacije, 2. skupine,
  3. na k.č.br.5915/1 (zk.čest. broj 3266/3), 5915/3 (zk.čest. broj 3018/2), 5914 (zk.čest. broj 3241), 5910 (zk.čest. broj 612/3), 5918 (zk.čest. broj 3022), k.o. Bjelovar (Bjelovar, Zagorska i Ferde livadića).
  4. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.09.2017. godine od od 8:30 do 9:30 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar- Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat
  5. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  6. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
REFERENT ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ.tehničar

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content