Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za podršku medijskom praćenju u 2020. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
 

Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za podršku medijskom praćenju u 2020. godini

 
Na temelju Odluke gradonačelnika Grada Bjelovara KLASA: 402-01/19-01/223 od 23. prosinca 2020., a u cilju proizvodnje i emitiranja kvalitetnih programskih sadržaja u medijima koji su od interesa za Grad Bjelovar, kao i u cilju transparentnosti rada Gradske uprave, pozivamo tiskane te elektroničke medije da se jave na Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za podršku medijskom praćenju za 2020. godinu.
 
Sadržaj prijave na Javni poziv treba sadržavati:

  • popunjen, potpisan i ovjeren pečatom obrazac Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara,
  • detaljan opis programskog sadržaja za 2020. godinu, koji treba sadržavati i izradu te objavu oglasa za sljedeće praznike i blagdane: Uskrs, Međunarodni praznik rada 1. 5., Dan državnosti 30. 5., Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 5. 8., Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 29. 9., Dan sjećanja 18. 11., Božić 25. 12. i Nova godina 1.1.,
  • financijski plan i izračun troškova programskoga sadržaja,
  • dokaz o registraciji medija sukladno Zakonu o medijima i Zakonu o elektroničkim medijima koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci (Trgovački sud i Agencija za elektroničke medije),
  • sastavljena, potpisana i ovjerena izjava odgovorne osobe pod materijalnom i kaznenom odgovornošću za programski sadržaj i nepostojanje dugovanja odgovorne osobe, ali i tvrtke/registriranog medija i drugih povezanih pravnih osoba prema Gradu Bjelovaru s osnove poreza i drugih javnih davanja.

 
Kriteriji, prema kojima će posebno oformljeno tročlano Povjerenstvo za raspodjelu financijskih sredstava medijima za podršku medijskom praćenju odlučivati, jesu:

– dosadašnja suradnja s Gradom Bjelovarom (redovito praćenje i promicanje javnosti rada Grada Bjelovara),

– doseg informacija od interesa za Grad Bjelovar,

– mogućnost praćenja i izvještavanja u više različitih medijskih oblika (npr. video

  snimka/prilozi, audio snimka, pisani tekst, fotografija, izvještavanje putem društvenih mreža…),

  • predložen programski sadržaj,
  • nepostojanje dugovanja odgovorne osobe, ali i tvrtke/registriranog medija i drugih povezanih pravnih osoba prema Gradu Bjelovaru s osnove poreza i drugih javnih davanja (Grad Bjelovar izvršava provjeru eventualnih dugovanja),
  • praćenje medija (slušanost, gledanost, čitanost, broj pratitelja na društvenim mrežama).

 

Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objave Javnog poziva na službenim internetskim stranicama Grada Bjelovara.

Prijavu na Javni poziv te svu traženu dokumentaciju treba dostaviti isključivo elektroničkom poštom na mail kturkovic@bjelovar.hr, s naznakom Prijava na Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za podršku medijskom praćenju u 2020. godini.

Pristigle prijave razmotrit će tročlano Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava medijima za podršku medijskom praćenju u 2020. godini te proslijediti prijedlog gradonačelniku radi donošenja Odluke o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za podršku medijskom praćenju i zaključivanju ugovora o poslovnoj suradnji za 2020. godinu.

 

                                                                                 GRADONAČELNIK

                                                                           Dario Hrebak, dipl. kriminalist

Prilozi uz Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za podršku medijskom praćenju u 2020. godini

                                      

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content