Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za savjetovanje s javnošću o Nacrtima programa javnih potreba Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove

               Grad Bjelovar temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) otvara savjetovanje s javnošću o Nacrtima sljedećih akata:
– Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2020. godinu;
– Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2020. godinu;
– Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2020. godinu;
– Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2020. godinu;
– Programa javnih potreba Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar, za 2020. godinu;

              Svi zainteresirani mogu svoje prijedloge, primjedbe i komentare uputiti putem propisanog obrasca dostupnog na stranicama Grada Bjelovara do 14. studenoga 2019. godine, klikom na link dolje.

Otvorena savjetovanja

Podijeli s prijateljima!
Back to top