Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o II. izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara

           Grad Bjelovar temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) otvara savjetovanje s javnošću o Nacrtu odluke o II. izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara.

           Svi zainteresirani mogu svoje prijedloge, primjedbe i komentare uputiti putem propisanog obrasca dostupnog na stranicama Grada Bjelovara do 7. prosinca 2019. godine, klikom na link dolje.

Otvorena savjetovanja

Back to top