Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za savjetovanje s javnošću o Nacrtima programa javnih potreba Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje i sport

                   Grad Bjelovar temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) otvara savjetovanje s javnošću o Nacrtima sljedećih akata:
– Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2020. godinu;
– Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2020. godinu;
– Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2020. godinu;

                   Svi zainteresirani mogu svoje prijedloge, primjedbe i komentare uputiti putem propisanog obrasca dostupnog na stranicama Grada Bjelovara do 14. studenoga 2019. godine, klikom na link dolje.

Otvorena savjetovanja

Back to top