Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtima odluka Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

Grad Bjelovar temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtima sljedećih akata:

  • Odluke o komunalnom doprinosu
  • Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Bjelovara
  • Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
  • Odluke o zonama u Gradu Bjelovaru.

Svi zainteresirani mogu svoje prijedloge, primjedbe i komentare uputiti putem propisanog obrasca dostupnog na stranicama Grada Bjelovara do 24. studenog 2017. godine, klikom na link dolje.

Otvorena savjetovanja

Podijeli s prijateljima!
Back to top