Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtima programa i pravilnika Upravnog odjela za gospodarstvo

Grad Bjelovar temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtima sljedećih akata:

  • Program potpora za nove investicije u Gradu Bjelovar;
  • Pravilnik o kupoprodaji zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara uz korištenje potpora;
  • Pravilnik o davanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Bjelovara uz korištenje potpora.

Svi zainteresirani mogu svoje prijedloge, primjedbe i komentare uputiti putem propisanog obrasca dostupnog na stranicama Grada Bjelovara do 24. studenog 2017. godine, klikom na link dolje.

Otvorena savjetovanja

Podijeli s prijateljima!
Back to top